Plantador de blat

  • Wheat Planter

    Plantador de blat

    Detall del producte Una sembradora de gra sembra blat.Podeu triar entre 9 i 24 files.El producte consta d'un marc, una caixa de fertilitzants de llavors, un comptador de llavors, un tub de descàrrega d'adob, un obridor de rases i una mola.Les operacions d'abocament, adobació, sembra i anivellació es poden completar d'una sola vegada.La màquina és fàcil d'ajustar, robusta i es pot utilitzar per sembrar llavors en diferents terrenys.Ajustant la punta o el disc de l'arada, les llavors es troben a la mateixa profunditat per garantir la germinació simultània.El...